ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)

Enerji Kimlik Belgesi  Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi; 5627 Sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”ne göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Yeni binalar (1 Ocak 2011 sonrası yapılmış binalar) için Enerji sınıfı en az C sınıfı şartlarını sağlamalıdır. Yeni bir binada C sınıfı altında bir enerji verimlilik sınıfı çıkması durumunda bakanlık sisteminde Enerji Kimlik Belgesi reddedilmekte gerekli iyileştirmeler yapılmadan kabul edilmemektedir.

Mevcut (eski) binalar için (1 Ocak 2011 öncesi yapılmış binalar) Enerji kimlik belgesi çıkarılması zorunlu kılınmıştır. Bununla birlikte enerji verimlilik sınıfı hakkında bir kısıtlama yoktur. Mevcut durumu için hesaplanan sınıf değeri ne çıkıyorsa, A’dan G’ye kadar bütün sınıflar çıkabilmektedir. Binanın durumuna göre Enerji Kimlik Belgesi oluşmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesinin, 1 Ocak 2020 tarihine kadar, tüm konut veya ticari binalar için alınması gerekmektedir.

Her Binaya Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmek Zorunda Mıdır?
  • İnşaat alanı 50 metrekarenin altında kalan yapılar,
  • Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve bağlı kuruluşları,
  • Kullanım süresi iki yıldan az olarak planlanmış yapılar,
  • Belediye sınırları dışında yer alan ve 1000 metrekarenin altında kalan yapılar,
  • Sanayi alanında üretim faaliyeti gösteren yapılar,
  • Atölye, sera ve herhangi bir ısıtmaya ihtiyaç duymayan depo, ardiye, ağıl, ahır gibi yapıların dışında kalan

Enerji Kimlik Belgesi yapıldığı tarihten itibaren 10 yıl geçerlidir. 

Menü